Telewizja   Internet   Telefon
   Aktualności

    Archiwum


  Telefonia Cyfrowa

  Kontakt

  Cennik - strona dla   niepełnosprawnychSecured by NetCrushAktualności


Nowy numer alarmowy - 989.    (2020-12-15)
Z dniem 15.12.2020r. uruchomiony został nowy numer alarmowy. 989 to numer do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Połączenia z numerem 989 są bezpłatne.


Nowe stawki za połączenia międzynarodowe w UE.    (2019-04-18)
Drodzy Abonenci
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Trzciance, świadcząca usługi telefonii stacjonarnej, informuje, że od dnia 15 maja 2019 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. w zakresie regulacji stawek detalicznych za połączenia telefoniczne wewnątrz UE i EOG, ulega zmianie opłata za połączenie wewnątrzunijne (międzynarodowe), w związku z tym w obowiązujących Państwa Cennikach wprowadzamy poniższe stawki:
za połaczenie głosowe z Polski do Strefy Euro - nieprzekraczającej 1,00 zł brutto.

Podstawa prawna zmiany stawek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencji Wsparcia BEREC (Urzad BEREC), zmieniającej rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1211/2009

Artykuł 5a - Opłaty detaliczne za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej:
1. Od dnia 15 maja 2019 r. cena detaliczna (bez podatku VAT) pobierana od konsumentów za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej nie może przekracza 0,19 EUR za minute połączenia i 0,06 EUR za wiadomość SMS.
2. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 1 dostawcy regulowanych usług łączności wewnątrzunijnej mogą ponadto oferować - a konsumenci mogą wybrać w sposób jednoznaczny - taryfę za usługi łacznosci międzynarodowej, w tym regulowane usługi łącznosci wewnatrzunijnej, innej niż taryfa ustalona zgodnie z ust. 1, dzięki czemu konsumenci korzystają z taryfy za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej innej niż taryfa, którą zostaliby objęci w przypadku niedokonania takiego wyboru. Zanim konsumenci wybiora taka inna taryfę, dostawca regulowanych usług łączności wewnątrzunijnej informuje ich o charakterze korzysci, które w ten sposób utracą.
3. W przypadku gdy taryfa za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej, o której mowa w ust. 2 przekracza limity okreslone w ust. 1, konsumentom, którzy w okresie dwóch miesiecy od dnia 15 maja 2019 r. nie potwierdzili ani nie zadeklarowali wyboru żadnej taryfy, o której mowa w ust. 2, automatycznie przydziela się taryfy określone w ust. 1.
4. Konsumenci mogą bezpłatnie przenosić się lub powracać do taryfy określonej w ust. 1 w ciągu jednego dnia roboczego od przyjęcia wniosku przez dostawcę, a dostawcy zapewniają, aby takie przeniesienie nie pociągało za sobą ustanowienia warunków ani ograniczeń dotyczacych elementów abonamentu innych niż regulowane usługi łącznosci wewnątrzunijnej.
5. W przypadku gdy ceny maksymalne, o których mowa w ust. 1 są wyrażone w walutach innych niż euro, początkowe limity sa przeliczane na te waluty przy zastosowaniu średniej referencyjnych kursów wymiany opublikowanych w dniach 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca 2019 r. przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Limity w walutach innych niż euro są aktualizowane corocznie do 2020 r. Corocznie aktualizowane limity w tych walutach obowiązują od dnia 15 maja przy zastosowaniu średniej referencyjnych kursów wymiany opublikowanych w dniach 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca tego samego roku.

Wskazane zmiany wchodzi w życie z dniem 15 maja 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że jeżli nie akceptują Państwo tych zmian mają Państwo prawo skorzystać z prawa wypowiedzenia Umowy do dnia 15 maja 2019 r. Podkreślamy jednak, że przypadku gdy łączy Państwa z Operatorem Umowa o świadczenie usługi na czas określony na warunkach promocyjnych, to jeżli skorzystają Państwo z prawa wypowiedzenia Umowy Operator będzie dochodzić od Państwa zwrotu udzielonych ulg pomniejszonych proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej wypowiedzenia.


Zmiana polityki antyspamowej na serwerach SmTvSat / SemTel / TTUKST.    (2014-09-01)
        UWAGA: Z dniem 01.09.2014r. zmieniamy politykę antyspamową na serwerach obsługujących pocztę.
Od tego dnia zewnętrzny serwer wysyłający do nas pocztę, musi wspierać mechanizm SPF (Sender Policy Framework).
SPF nie jest idealne, natomiast dość skutecznie przeciwdziała podszywaniu się pod cudze firmy. Szczegóły na stronie projektu www.openspf.org.

Informacja dla osób/firm których poczta została odrzucona: Prosimy skonsultować się ze swoim administraorem / informatykiem, dostosowanie domeny zajmuje około 5 minut. Odpowiedni kreator znajduje się np. na www.spfwizard.net W zasadzie sprowadza się to do dodania rekordu typu TXT do domeny np.: "v=spf1 a ip4:80.48.166.116/28 mx -all"   (to przykładowy wpis - akurat naszego serwera).


Usterka centrali telefonicznej SemTel    (2014-06-25, aktualizacja)
        UWAGA: W dniu 24.06.2014 zaobserwowaliśmy usterkę centrali telefonicznej SMLW. W godzinach wieczornych i nocnych trwaly prace związane z próbą ustabilizowania działania - niestety zakończone niepowodzeniem.
        W chwili obecnej centrala sieci SemTel pracuje bardzo niestabilnie. Nowy sprzęt już jest dla nas przygotowywany i będzie wymieniony prawdopodobnie w dniu dzisiejszym (25.06.2014r.) w godzinach nocnych (najszybciej jak to możliwe).
Za wszelkie niedogodności bardzo przepraszamy.

O godz. 22:30 awaria została usunięta. Wszystko pracuje poprawnie.


Godziny pracy biura TTUKST (TVL Trzcianka) i SmTvSat Internet    (2014-05-22)
        UWAGA: Z dniem 01.07.2014r. dostosowujemy godziny pracy biura obsługi do godzin pracy Spółdzielni Mieszkaniowej.
W związku z tym, biuro będzie otwarte w następujących godzinach:
poniedziałek: 8:oo - 17:oo , wtorek-czwartek: 7:oo - 15:oo , piątek: 7:oo - 14:oo


Prace serwisowe    (2013-04-12)
        Informujemy, ze dnia 15 kwietnia w godzinach nocnych (03:00-06:00) będą miały miejsce przerwy w dostępie do telefonii (oraz internetu i telewizji) dla wszystkich Abonentów; związane z pracami instalacyjnymi w serwerowni. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.


Nowa oferta    (2013-02-01)
        Wprowadzone zostały nowe plany telefoniczne z nową taryfikacją, które zastąpiły taryfy: SOCJALNY, OPTIMUM oraz RODZINNY.


Nowe oferty dla firm    (2012-10-01)
        Wprowadziliśmy nowe oferty dla firm i instytucji: SOHO-2 i FIRMA-2 (które zastąpiły poprzednie SOHO i FIRMA) z jeszcze lepszymi stawkami minutowymi za rozmowy.


Nowy abonament    (2012-08-01)
        Wprowadziliśmy abonament RODZINNY o który tak wielu pytało - a zwłaszcza o jeden malutki brakujący dotychczas parametr.
Od dziś możliwe jest więc wykorzystywanie wliczonych w abonament minut do wszystkich połączeń w kraju (stacjonarnych i komórkowych) oraz stacjonarnych zagranicznych połączeń telefonicznych.


Przenosimy numery    (2011-12-30)
        Z dniem 01.01.2012r. przenosimy numery od innych operatorów telefonii stacjonarnej.


Masz internet SmTvSat?    (2010-07-01)
        Specjalnie dla Abonentów SmTvSat wprowadziliśmy abonament ZEROWY - mając nasz internet, możesz mieć telefon... za darmo!


Blokowanie nieznanych połączeń    (2009-04-01)
        Z dniem dzisiejszym uruchomiona zostaje usługa blokowania połączeń przychodzących z numerów zastrzeżonych lub nieprezentujących się. Koszt włączenia lub późniejszego wyłączenia tej usługi wynosi 6,15 zł.

wersja do druku
   Code/Web/Design: bm^pte!
niepisz@smtvsat.pl                     Copyright ©2007-2024 SemTel Telefonia Cyfrowa VoIP.   All rights reserved.     Informacje prawne     Ogólne warunki użytkowania  

dubach@smtvsat.pl gnoili@semtel.pl gascie@ttukst.pl zozula@zmaza.com byscie@trzcianka.eu zwucie@trzcianka.org isonzo@trzcianka.eu.org didier@trzcianka.one.pl mdzewa@bloodman.one.pl zedong@amiscena.org bezach@kraku.pl yuccom@npp.com.pl