Telewizja   Internet   Telefon
   Aktualności

  Telefonia Cyfrowa

    Oferta dla domu
    Oferta dla firmy
    Numery dodatkowe
    Tabele opłat
    Cennik usług


  Kontakt

  Cennik - strona dla   niepełnosprawnychSecured by NetCrushCennik usług w sieci SemTel    (wszystkie ceny brutto - zawierają wliczony obowiązujący podatek 23% VAT)


          Opłaty instalacyjne w SemTel

NazwaOpłata
  Wykonanie instalacji oraz podłaczenie do sieci telefonii cyfrowej SemTel 1 1,23 zł
  Przeniesienie instalacji w nowe miejsce (gdy istnieje instalacja w nowej lokalizacji) 1 bezpłatnie
  Przeniesienie instalacji w nowe miejsce (gdy trzeba wykonać instalację w nowej lokalizacji) 1 50,00 zł
  Opłata serwisowa (za każdą rozpoczętą godzinę pracy u Abonenta) 2 50,00 zł


          Opłaty administracyjne w SemTel

NazwaOpłata
  Rozliczenie miesięczne kosztów w postaci elektronicznej bezpłatnie
  Billing połączeń przesłany w postaci elektronicznej bezpłatnie
  Wysyłka listowna faktur VAT lub rachunków (wydruk do 3 stron) 5,00 zł
  Wysyłka listowna billingu połączeń 1,00 zł / stronę
  Dodatkowy numer (linia) 3 patrz adnotację
  Wybór numeru telefonu spośród dostępnych (wybór na życzenie przy instalacji) 4 30,00 zł
  Opłata za zmianę numeru telefonicznego (na życzenie Abonenta) 4 50,00 zł
  Zawieszenie usług na prośbę Abonenta (nie dłużej niż 6 miesięcy) bezpłatnie
  Udostępnienie sygnału po zakończeniu zawieszenia usług 50,00 zł
  Zmiana abonamentu telefonicznego na wyższy bezpłatnie
  Zmiana Abonenta bez usług instalacyjnych (cesja umowy) 35,00 zł


          Inne usługi dla Abonentów w SemTel

NazwaOpłata
  Sprawdzenie stanu rachunku przez centralę (ABC) 0,10 zł
  Przetestowanie linii (instalacji) przez centralę (CCC) bezpłatnie
  Włączenie / wyłączenie prezentacji numeru (CLIR) 6,15 zł
  Włączenie / wyłączenie wyświetlania numeru (CLIP) 6,15 zł
  Zablokowanie / odblokowanie wychodzących połączeń zagranicznych i/lub audiotele (OCB) 6,15 zł
  Zablokowanie / odblokowanie przychodzących numerów bez prezentacji (nieznanych) (ICB) 6,15 zł
  Włączenie / wyłączenie przekierowania gdy nie odbierasz (CFNR) bezpłatnie
  Włączenie / wyłączenie przekierowania gdy masz zajęty numer (CFB) bezpłatnie
  Włączenie / wyłączenie przekierowania wszystkich rozmów (CFAC) bezpłatnie
  Ustawienie / wycofanie budzenia (WUC) 0,10 zł


          Kary umowne i opłaty przy rozwiązywaniu umowy

NazwaOpłata
  Kaucja 300,00 zł
  Rozwiązanie Umowy na prośbę Abonenta przed upływem terminu jej obowiązywania 300,00 zł
  Rażące zakłócanie pracy sieci, centrali telefonicznej lub innych Abonentów 180,00 zł
  Kara umowna za udostępnienie łącza lub urządzenia dostępowego osobom trzecim 500,00 zł
  Kara umowna za brak zwrotu urządzenia VoIP 210,00 zł

Brak elementu wyposażenia przy zwrocie urządzenia dostępowegoOpłata
  Urządzenie dostępowe (modem kablowy) 123,90 zł
  Zasilacz sieciowy 49,20 zł
  Opakowanie urządzenia 24,60 zł
  Kabel (RJ45 lub USB) 6,15 zł
  Sterowniki (płyta CD) 6,15 zł


Adnotacje:
  1. Tylko gdy istnieją możliwości techniczne doprowadzenia łącza. Umowa lojalnościowa na czas określony 24 miesięce.
  2. Nie dotyczy prac instalacyjnych i usterek technicznych powstałych z winy Operatora.
  3. +50% aktualnej stawki abonamentowej. Dodatkowa linia może być linią telefoniczną lub faksową. Nie dotyczy pakietu "ZEROWY".
  4. Wybór numeru możliwy jest tylko z pul numeracyjnych przyznanych telefonii SemTel przez UKE.

wersja do druku
   Code/Web/Design: bm^pte!
niepisz@smtvsat.pl                     Copyright ©2007-2024 SemTel Telefonia Cyfrowa VoIP.   All rights reserved.     Informacje prawne     Ogólne warunki użytkowania  

lipach@smtvsat.pl udrach@semtel.pl covent@ttukst.pl dniach@zmaza.com @trzcianka.eu duncem@trzcianka.org umowia@trzcianka.eu.org lgoccy@trzcianka.one.pl osraja@bloodman.one.pl gzacej@amiscena.org jimach@kraku.pl plocha@npp.com.pl